Dâhilî Bellek, İzmir’deki kültür sanat hareketliliklerinin arşivini oluşturmak, kayıt dışı kültürel üretimlerin izini sürmek ve böylelikle kent belleğine katkıda bulunmayı amaçlayan bir çalışma grubudur. Dâhilî Bellek öncelikli olarak 1950’den günümüze İzmir’de sanatın sergilendiği mekanların dokümantasyonu ve haritalanması ile çalışmalarına başlamıştır.

Dâhilî Bellek İzmir’deki sanat üretiminin takip edilebilir bir tarihçesini ve arşivini oluşturma, sözlü tarih çalışmalarıyla tanıklıkların kaydını tutma, gelecekte bu alanda yapılacak çalışmalar için bir kaynak ve merkez oluşturma ile bu alanda çalışan aktörler ve oluşumları bir araya getirme amaçlarını taşımaktadır.

Dâhilî Bellek’in ana çalışma alanı İzmir’deki görsel sanat üretimi olmakla beraber, farklı dönemlerde çeşitli merkezlere yoğunlaşmış mikro kültürlere ve mahalli belleğe ait kültürel birikimi, güncel çalışmalar üzerinden kayıt altına almak da öncelikleri arasında yer almaktadır.

Dâhilî Bellek Özgül Kılınçarslan, Nursaç Sargon ve Gökçe Süvari tarafından yürütülmektedir.

 

Facebook   |   Instagram   |  Arşiv