6x6x6, İzmir’de kültür sanat izleyici kapasitesini geliştirme çalışmalarına katkıda bulunmayı amaçlayan bir proje olarak etkinliklerine başladı. 2018 yılında dört yerel kültür yöneticisi tarafından hayata geçirilen proje, kısa zamanda inisifiyatif kimliği kazandı; hem kurulduğu yıl hem de 2019’da Kültür İçin Alan tarafından fonlandı. Ortaklaşa üretimi tetiklemeyi, kurulu ağları genleştirmeyi, kültürel değişim imkânlarını çoğaltmayı, bir kültür sanat deneyimi olarak rota modelini benimsetmeyi önemseyen 6x6x6, yerel, ulusal ve uluslararası bazda bu çerçeveyi uygulayabileceği modeller geliştirmeye devam ediyor.

2018 yılında kent içindeki etkileşimi merkezde ve çeperde güçlendirmek için 6 farklı kültür rotası düzenleyen 6x6x6, 2019 yılında Diyarbakır, Berlin ve Ankara ile İzmir arasında bir aks çizdi. Bu üç şehirden belirli oluşumları İzmir’de ağırlayan 6x6x6, İzmir’deki kültür üreticilerinin bu şehirlerle devam ettirilebilir bağlantılar kurmasını sağladı.

6x6x6, çalışmalarına KARANTİNA bünyesinde devam ediyor.

 

Facebook   |   Instagram